Startup-yrittäjän opas käännöspalveluihin – osa 2

Viime blogikirjoituksessa käsittelin käännöspalvelun tilaamiseen liittyviä asioita keskittyen yhteistyön aloittamiseen ja etukäteissuunnitteluun. Tässä toisessa osassa käsittelen käännöspalvelun sisältöä ja sitä, kuinka tekstiin tehtävät myöhemmät muutokset kannattaa toteuttaa.

Peruskauraa: kääntäminen ja kielentarkastus

Kun olet lähettänyt tekstisi käännöstoimistoon, sitä käsittelee yrityksen koosta ja prosesseista riippuen yleensä vähintään kaksi ihmistä, kääntäjä ja kielentarkastaja/editoija (revisoija, oikolukija).  Joku myös koordinoi työvaiheet ja välittää aineistot ja antamasi ohjeet kaikille tiimissä. Lisäksi käännökselle saatetaan tehdä muita tarkistuskierroksia. Pienemmissä käännöspalveluyrityksissä koordinaattori toimii usein myös itse kääntäjän tai kielentarkastajan tehtävissä joissakin kielipareissa. Useimmissa toimeksiannoissa maksat siis vähintään kahden ihmisen työpanoksesta. Kielentarkastus-/editointivaihe on ehdottoman tärkeä, sillä tosiasia on, että kaksi ammattilaissilmäparia näkee enemmän kuin yksi – ja kohdekieltä syntyperäisesti puhuva eli natiivi tekstityöläinen aina enemmän kuin ei-natiivi.

Mitä muuta tarvitaan?

Jos käännettävää saattaa tulla myöhemmin lisää, kannattaa palveluntarjoajalta kysyä termityön toteutuksesta ja keskustella siitä, missä määrin voit ja haluat olla siinä mukana kumppanuuden edetessä. Tarvittaessa voidaan myös sopia sanastopalveluista, joista on hyötyä organisaatiosi viestintätilanteissa käännöstoiminnan ulkopuolellakin (tästä lisää ensi viikolla osassa 3). Tekstin luonne saattaa myös vaikuttaa siihen, millaisena palvelu on järkevintä toteuttaa: jos kyse on erikoisalan tekstistä, substanssiosaamisen sisällyttäminen käännösprosessiin on olennaista. Kääntäjät ovat tiedonhaun taitajia, ja heillä on usein tukenaan moniammatilliset yhteistyöverkostot, mutta joskus voi olla tarpeen sopia yhdessä erillisestä asiantuntijatarkistuksesta koko tekstille tai sen osille. Se, missä määrin oma organisaatiosi voi olla tässä mukana, kannattaa sopia jo alussa. Joskus tekstin luonne voi vaatia räätälöityjä ratkaisuja: esimerkiksi markkinointitekstiin voidaan tarvita erittäin luovia ja voimakkaan lokalisoituja sloganeita tai muita avainkohtia, jolloin voidaan harkita esimerkiksi useiden eri tekstiversioiden tuottamista mieluisimman ratkaisun löytämiseksi.

Kaikki sisällöt kuntoon!

Käännös tehdään usein lähdetekstistä, joka on jo julkaistu tai julkaistaan samaan aikaan käännöksen kanssa. Joskus käännösprosessin yhteydessä havaitaan, että lähdeteksti hyötyisi pienistä tai isommista kielikorjauksista ja selkiyttämisestä. Jos näin tapahtuu, on kätevää – ja usein myös kustannustehokasta – tilata kielen- tai tekstinhuolto lähdetekstiin samalta palveluntarjoajalta käännöspalvelun yhteydessä. Muokkauksia vaativat kohdat nousevat nimittäin esiin tehokkaasti nimenomaan käännösprosessissa, jonka aikana lähdeteksti käydään läpi järjestelmällisesti ja kriittisesti – kenties tarkemmin kuin missään muussa vaiheessa tekstin koko elinkaaren aikana. Jos oman yrityksesi viestintäresurssit eivät kielenhuoltoon riitä, voi olla kannattavaa integroida ammattilaisen suorittama kielentarkastus prosessiin, niin että lähdetekstiä huolletaan ja käännöstä laaditaan rinta rinnan. Jos teksti käännätetään useisiin eri kieliin, on lähdetekstin laadun varmistaminen varhaisessa vaiheessa erityisen tärkeää: näin työn koordinointi on virtaviivaisempaa ja epäselvyyksiin liittyvät tiedustelut voidaan minimoida.

Hallittu toiminta kannattaa

On selvää, että käännettyjä tekstejä joutuu joskus päivittämään tai muuten muokkaamaan jälkikäteen. Näin käy esimerkiksi silloin, kun tekstin yhteen tai useampaan kieliversioon on lisättävä uutta informaatiota. Vaikka muutos olisi pienikin, kannattaa sisältömuutosten kieliasu tarkistuttaa ammattilaisella oikeakielisyyden takia ja myös siksi, että muutos saattaa vaikuttaa myöhempiin käännöksiin. Mitä tulee tiedonvälityksen tehokkuuteen muutosasioissa, paras tapa on toimittaa palveluntarjoajalle aineisto sellaisessa muodossa, jossa muutoksesi erottuvat selvästi muun tekstin seasta. Näin kieliasiantuntijan aika voidaan kohdentaa tehokkaasti pelkästään tarkistettaviin kohtiin.

-PE