Sisältöosaaminen ja viestintätaito – yhdessä vahvat

 

Ihanteellinen tilanne on, että viestijä, esimerkiksi kääntäjä, saa perehtyä samaan aihepiiriin pitkään – siis lähestyä teemaa kuin tutkija ja kaivautua vuosien varrella yhä syvemmälle ja syvemmälle. Itsensä työllistävien maailmassa hypyt eri aiheiden välillä ovat kuitenkin usein välttämättömiä ja oman kehittymisen sekä työn mielekkyyden kannalta toivottaviakin. Oli tilanne kumpi tahansa, sisältöoppiminen tapahtuu suoraan tai epäsuorasti erikoisalojen substanssiosaajien varassa. Joskus tässä auttaa sähköinen ad hoc -tiedonhaku, oma apuaineistojen kokoelma, sivuaineopinnot tai työelämäkokemus, toisinaan taas moniammatillistaminen jo työprosessin alussa.

Väläyksiä moniammatillisista käännösprojekteista

Osallistuin Tampereen yliopistolla 24.3. seminaariin Tiedontuojat: Tietokirjallisuuden suomentaminen, jossa julkistettiin Natasha Vilokkisen samaa aihepiiriä valottava kirja ja kuultiin useita esityksiä tietokirjallisuuden suomentamisesta. Näistä jäin pureskelemaan erityisesti professori Hannu Laurilan ja Mary Nurmisen läpileikkauksia kirjansuomennosprojekteihin, joissa kirjoja on suomennettu poikkitieteellisten työryhmien kanssa. Näihin ryhmiin on kuulunut käännöstieteen opiskelijoiden lisäksi hallinto- ja yhteiskuntatieteilijöitä, ja näin on syntynyt esimerkiksi englannista suomennettu Maailmantalouden Minotauros (Yanis Varoufakis).

Poikkitieteellisyyden hyötyjä

Laurilan mukaan substanssiosaajat (näissä projekteissa siis hallinto- tai yhteiskuntatieteilijät) hyötyvät työtavasta muun muassa siltä kannalta, että kääntäminen vaatii tekstin tarkkaa prosessoimista: tällainen aiheen käsittely siis edistää sisällön syväoppimista. Kääntäjäopiskelijat hyötyvät poikkitieteellisyydestä luonnollisestikin siinä, että saavat tuekseen sisältöosaamista, jota ei useinkaan tule hankittua noin vain ilman laajahkoja sivuaineopintoja. Opiskelijoiden palautetta seminaarissa valottanut Nurminen toi esille myös sen, että työtapa laajensi käännöstieteen opiskelijoiden käsitystä kääntäjän erilaisista rooleista: näistä merkittäväksi nousi muun muassa projektikoordinaattorin tehtävä, ja toisaalta työryhmissä tarvittiin myös esimerkiksi terminologeja. Nurminen mainitsi, että kääntäjäopiskelijat työskentelivät paljolti editoijina ja että heidän vahvuutenaan oli kohdekielen (suomen) tasaisen hyvä laatu.

Katse kohti elinkeinoelämää palvelevaa käännöstoimintaa

Kyseinen seminaari keskittyi tietokirjojen suomentamiseen, mutta erityisesti moniammatillisuuden teema kytkeytyy suoraan siihen, mitä olen itse pohdiskellut tänä keväänä usein: kuinka eri alojen asiantuntijuus voisi palvella asiakkaita käännösprosesseissa alusta asti. Tuntuu lähes itsestään selvältä, että substanssiosaamisen ja viestintäosaamisen yhdistäminen on laadun avaintekijä. Onkin innostavaa, että yliopistossa valmennetaan tällaiseen työelämän realiteetteja henkivään ja eri alojen asiantuntijoiden keskinäistä vuorovaikutusta vaalivaan käännöstoimintaan. Laurilan ja Nurmisen esityksissä mainittiin, että poikkitieteelliset ryhmät olivat saaneet organisoida työn suurelta osin itse omaa kirjan osaansa suomentaessaan – tästä puolesta ja erityisesti erilaisten työnkulkujen soveltamisesta olisi kiinnostavaa kuulla tai lukea lisää sitä mukaa, kun palautetta, raportteja ja muuta valaisevaa aineistoa tällaisista projekteista kertyy enemmän. Kun katse suunnataan elinkeinoelämää palvelevaan käännöstoimintaan, hyvien moniammatillisuuskäytäntöjen luominen nimittäin edellyttää paitsi oikeanlaisen osaamisen yhdistämistä ja koordinointia, myös sellaisia työnkulkuja, joissa toimitaan ajankäytön kannalta napakasti ja virtaviivaisesti.

Lähteet

Laurila, Hannu (2017). ”Suomentaminen oppimisen välineenä”. Luento seminaarissa Tiedontuojat: Tietokirjallisuuden suomentaminen. Tampereen yliopisto. 24.3.2017.

Nurminen, Mary (2017). ”Translators without (disciplinary) borders: what translation students learned in Hannu’s course”. Luento seminaarissa Tiedontuojat: Tietokirjallisuuden suomentaminen. Tampereen yliopisto. 24.3.2017

Lukemista

Varoufakis, Yanis (2016). Maailmantalouden Minotauros. Suom. Hannu Laurila ja työryhmä. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Vastapaino.

Vilokkinen, Natasha (2017). Tiedontuojat. Opas tietokirjan suomentajalle. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Vastapaino.

Katsottavaa ja kuunneltavaa

Tiedontuojat: Tietokirjallisuuden suomentaminen -seminaarin videotaltiointi. Tampereen yliopisto. Verkko-osoite: https://moniviestin.uta.fi/videot/ltl/kurssit-klk-2017/24-3.2017/seminaari/ 28.3.2017