In English - Suomeksi - Auf Deutsch - En Français

Översättningar och andra språktjänster

I översättnings- och övriga språktjänster betjänas du, utöver företagaren, av ett multidisciplinärt expertnätverk som består av

 • specialister i språk- och översättningsvetenskap (FM, HuK)
 • en ingenjör i maskin- och produktionsteknik
 • en specialist både i biovetenskap / life science och i akademiska texter (B.Sc., M.Sc.) / engelska (BrE).

 

Översättning

Du kan beställa översättningstjänster på följande språk:

 • finska-engelska-finska
 • finska-svenska-finska
 • finska-tyska-finska
 • finska-franska-finska.

 

Fråga också för

 • spanska-finska
 • italienska-finska
 • engelska-franska
 • engelska-svenska.

 

Vi har erfarenfet av följande ämnesområden/texttyper:

 • akademiska texter (engelska, BrE)
 • biovetenskap / life science (engelska, BrE)
 • scenkonst
 • litteratur
 • maskin- och produktionsteknik (flygplansteknik, svetstillbehör, materialteknik, arbetssäkerhet)
 • medicintekniska apparater (oftalmologi)
 • marknadsföring
 • pedagogik (främmande språk, specialpedagogik)
 • psykologi (psykometri, populärpsykologi)
 • teologi
 • hälsovårdssektorn.

 

*En sida är cirka 250 ord i källtexten.

 

Språkvård/korrekturläsning, finska

Textvård/redigering, finska

Skräddarsydda ordlistor, finska-svenska-finska, finska-engelska-finska

Textproduktion, finska

Konsultering