In English - Suomeksi - Auf Deutsch - En Français

Låt oss bygga ett nätverk

TellWell Translations letar efter nya samarbetsparter till sitt nätverk, särskilt korrekturläsare/redigerare med engelska, svenska, tyska och franska som modersmål, som a) har utfört en universitetsutbildning i språk- eller översättningsveteskap b) är i slutet av sina studier i ett av de ovannämnda ämnesområdena eller c) har en övertygande erfarenhet av arbete på området. Även lingvister med finska som modersmål och specialister på tekniska ämnesområden är välkomna.

Fråga mer per e-post paula.erkintalo[at]tellwell.fi.